Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Dat neemt niet weg dat de informatie onvolledig kan zijn en/of onjuistheden bevat. Aan deze website kunnen geen rechten ontleend worden noch vloeien er enige verplichtingen voor Aarde en kosmos uit voort.
Aarde en kosmos is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden en voor de gevolgen van het gebruik van websites van derden (ook niet indien Aarde en kosmos daarnaar verwijst op deze website). Iedere vorm van aansprakelijkheid wordt door Aarde en kosmos van de hand gewezen.

Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, lettertypen, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal en de daar achterliggende data en software, berusten bij Aarde en kosmos of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aarde en kosmos mag niets van deze website worden verveelvoudigd, bewerkt en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.